Scroll to top
info@triggerfish.se +46 (0) 8 525 036 10
Vi har kunnandet för allt inom plåt!

Kort om oss

Vi utför många olika specialarbeten inom plåt, oftast på uppdrag från våra kunder.

Läs mer

Kvalitet och miljö

Vi miljöstyr våra entreprenader och serviceobjekt enligt rekommendationer från vår branschorganisation Entreprenörföretagen, som ingår i samarbetsgruppen Installatörerna.

För att uppnå bästa möjliga miljöpåverkande åtgärder för våra entreprenader och serviceobjekt miljöstyr vi all de olika skedena i objekten.

Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet så att vi hushållar med resurser och begränsar den negativa miljöpåverkan.

Vi uppnår detta genom:

  • Att kunskapen, insikten och förståelsen för miljöfrågorna höjs hos all vår personal.
  • Att tillvarata medarbetarnas kompetens och engagemang.
  • Att välja det material som har den minsta negativa miljöpåverkan och i möjligaste mån återvinningsbara.
  • Att minska avfallsmängden genom att använda returemballage m.m.
  • Att samordna transporter.
  • Att ständigt förbättra vår verksamhet och prioritera miljöaspekterna i vårt miljöarbete.

Miljöansvarig hos Vantörs, Mikael Allinger Tfn. 08-187834

Vi är ett flexibelt företag som försöker tillgodose våra kunder önskemål och behov.

Kontakta oss gärna